Instant free online tool for milliliter to deciliter conversion or vice versa. 5 m3 to dm3 (cubic meters to cubic decimeters) 500 m3 to dm3 (cubic meters to cubic decimeters) 25 dm3 to m3 (cubic decimeters to cubic meters) 500 liters to m3 (l to cubic meters) 500 liter to m3 (l to cubic meters) mm3 to cm3 (cubic millimeter to cubic centimeter) 1,000 liter to m3 (l to cubic meters) more from this category The kilogram (abbreviation: kg) is the unit of mass in the metric system (SI, International System of Units). To convert between Milliliter and Cubic Meter you have to do the following: First divide 0.000001 / 1 = 0.000001 . ). The calculator gives the answer to the questions: 120 ml is how many dm 3? The symbol of density is ρ. or change ml to dm 3.Convert ml to dm 3. MILLILITER TO CUBIC DECIMETER (ml TO dm3) FORMULA To convert between Milliliter and Cubic Decimeter you have to do the following: First divide 0.000001 / 0.001 = 0.001 Then multiply the amount of Milliliter you want to convert to Cubic Decimeter, use the chart below to guide you. Meer weten? Latest calculations. ml to kg 1000 = 1 2000 = 2 3000 = 3 4000 = 4 5000 = 5: milliliters to kilograms 6000 = 6 7000 = 7 8000 = 8 9000 = 9 10000 = 10: Weight of 1000 milliliters (ml) of pure water at temperature 4 °C = 1 kilogram (kg). g/cm 3. gram per millilitre . 1 cubic decimeter of water ( dm 3 ) = 1,000.00 grams of water ( g wt. milliliter (ml) metric volume units. Conversion cubic decimeters to cubic meters, dm 3 to m 3. Here you can make instant conversion from this unit to all other compatible units. De formule werkt als volgt: Het aantal kubieke decimeters x 1000 = het aantal milliliters. 1 g/mL Conversion base : 1 g/cm 3 = 1 g/mL. 1000 ug/ml (microgram / milliliter) 1000000 ug/l (microgram / liter) 1 mg/cm3 (milligram / cubic centimeter) 1000 mg/dm3 (milligram / cubic decimeter) 1000000 mg/m3 (milligram / cubic meter) 1 mg/ml (milligram / milliliter) 1000 mg/l (milligram / liter) 0.001 g/cm3 (gram / cubic centimeter) 1 g/dm3 (gram / cubic decimeter) 1000 g/m3 (gram / cubic meter) 0.001 g/ml (gram / milliliter) 1 g/l (gram / … Conversion base … In other words, the value in ml divide by 1000 to get a value in dm 3. CUBIC DECIMETER TO LITER (dm3 TO L) FORMULA . The conversion factor is 0.001; so 1 mililiter = 0.001 cubic decimeters. Nodig bij wiskunde, natuurkunde en scheikunde o.a. Symbol: L No description. cubic kilometer (km 3) cubic hectometer (hm 3) cubic decameter (dam 3) cubic meter (m 3) cubic decimeter (dm 3) cubic centimeter (cm 3) cubic millimeter (mm 3) imperial and american units. Toggle navigation To Convert Conversions; Contact; Convert liter to dm3. The conversion factor is 0.001; so 1 mililiter = 0.001 cubic decimeters. or change dm 3 to m 3.Convert dm 3 to m 3. Dit wordt gedemonstreerd met een bakje (1 dm3) en een pak melk.Gratis proefabonnement op LesKompas: http://www.gratisleskompas.nl 180 cm3 to Ml (cubic centimeters to megaliters) cm3 to m3 (cubic centimeter to cubic meter) bbl to dm3 (barrel to cubic decimeter) litre to cm3 (l to cubic centimeter) 0.4 m3 to dm3 (cubic meter to cubic decimeter) 300 cl to ml (centiliters to milliliters) 1 dm3 to m3 (cubic decimeter to cubic meter) 0.1 m3 to dm3 (cubic meter to cubic decimeter) Conversion base : 1 kg/dm 3 = 1 g/mL. L; 50 liter in cubic decimeter = … pound per cubic inch (lb/in 3) pound per cubic feet (lb/ft 3) pound per gallon (imperial) (lb/gal) pound per gallon (U.S.) (lb/gal) Spread the word ... Permalink Link to this page: Language Diese Seite gibt es auch in Deutsch. 7 miles to km (mi to kilometers) 25,000 dm2 to m2 (square decimeters to square meters) 25,000 dam2 to m2 (square decameters to square meters) 100 cm3 to dm3 (cubic centimeters to cubic decimeters) ml/min to cm3/s (milliliter/minute to cubic centimeter/second) 7,000 hm2 to km2 (square hectometers … De eenheid dm3 is een inhoudsmaat waarbij de ribben van de kubus ieder 1 dm lang zijn. To convert between Liter and Cubic Decimeter you have to do the following: First divide 0.001 / 0.001 = 1. 1 dm³ = 1 liter. L; 10 liter in cubic decimeter = 10. tablespoon (tbs) teaspoon (tsp) … Hoe handig is dit! Popular Volume Unit Conversions US oz = 28.349523125 g US fl oz = 29.5735295625 ml (milliliters) = 29.5735295625 g (grams) of pure water at temperature 4 °C. It's a very simple, fast and reliable converter. The density value 1 g/dm3 (gram / cubic decimeter) in words is "one g/dm3 (gram / cubic decimeter)". 1,000 cubic decimeter in liter = 1000. dm3; 10,000 cubic decimeter in liter = 10000. dm3; Symbol: dm3 No description. LITER TO CUBIC DECIMETER (L TO dm3) FORMULA . Milliliter (ml) is a unit of Volume used in Metric system. fluid ounce (fl.oz.) This is simple to use online converter of weights and measures. To convert between Cubic Decimeter and Liter you have to do the following: First divide 0.001 / 0.001 = 1.. Then multiply the amount of Cubic Decimeter you want to convert to Liter, use the chart below to guide you. In other words, the value in ml divide by 1000 to get a value in dm 3.The calculator gives the answer to the questions: 120 ml is how many dm 3? (Wikipedia) Converter You are currently converting density units from gram per cubic centimeter to gram per millilitre 1 g/cm 3 = 1 g/mL. Webmaster Tools and widgets will be provided soon... Konvertieren Milliliter bis Kubikdezimeter, Convert square megameter to square millimeter, 1 milliliter in cubic decimeter = 0.001 ml, 10 milliliter in cubic decimeter = 0.01 ml, 50 milliliter in cubic decimeter = 0.05 ml, 100 milliliter in cubic decimeter = 0.1 ml, 250 milliliter in cubic decimeter = 0.25 ml, 500 milliliter in cubic decimeter = 0.5 ml, 1,000 milliliter in cubic decimeter = 1. ml, 10,000 milliliter in cubic decimeter = 10. ml. Then multiply the amount of Cubic Millimeter you want to convert to Cubic Decimeter, use the chart below to … gram per millilitre (g/mL) U.S. and imperial units. Since the density of water is approximately 1 kilogram per liter, this almost equivalence makes it easy to move from one measurement system to another (in the case of water). Weight of 1000 milliliters (ml) of pure water at temperature 4 °C = 1 kilogram (kg).The kilogram (abbreviation: kg) is the unit of mass in the metric system (SI, International System of Units).Kilogram is the base unit of mass in the metric system. A metric unit of volume, commonly used in expressing concentrations of a chemical in a volume of air. Conversion result: Om millimeter naar kubieke centimeter om te rekenen kun je dezelfde formule als hierboven gebruiken. Maar.. dan andersom! Wij leggen je hier uit hoe je zelf kubieke decimeter (dm³) naar milliliter (ml) omrekent. How much of water volume vs. weight from cubic decimeters of water to grams of water, dm 3 … A Liter corresponds to the amount of liquid that fits exactly inside a cube with 1 dm of edge. 1 cL = 10000 µL 1 µL = 0.0001 cL. 5 dm3 to mm3 (cubic decimeters to cubic millimeters) more from this category. Om een beeld te krijgen bij de hoeveelheid van een deciliter, kun je bijvoorbeeld denken aan een espresso kopje met koffie. 80 grams/metric tablespoon to grams/milliliter (g/tbs.m to g/ml) more from this category. Klik vervolgens op de knop onder het tekstvak en onze rekentool rekent in een handomdraai precies om wat jij wilt! Vul in hoeveel dm³/ml je naar ml/dm³ wilt omrekenen. Then multiply the amount of Liter you want to convert to Cubic Decimeter, use the chart below to guide you. Density Converter / Metric System / Gram Per Cubic Decimeter [g/dm³] Online converter page for a specific unit. or change ml to dm 3. mL↔km3 1 km3 = 1.0E+15 mL mL↔dm3 1 dm3 = 1000 mL mL↔cm3 1 mL = 1 cm3 mL↔mm3 1 mL = 1000 mm3 mL↔um3 1 mL = 1000000000000 um3 mL↔nm3 1 mL = 1.0E+21 nm3 mL↔L 1 L = 1000 mL mL↔kL 1 kL = 1000000 mL mL↔dL 1 dL = 100 mL mL↔cL 1 cL = 10 mL mL↔uL 1 mL = 1000 uL MILLILITER TO CUBIC METER (ml TO m3) FORMULA . Dm3 als eenheid De eenheid dm3 is een afkorting van kubieke decimeters. gram per cubic centimeter . gram per millilitre (g/mL) Related categories: Mass Volume The density of a material is defined as its mass per unit volume. Berekenen.nl gebruikt cookies. Facts and Curiosities. Then multiply the amount of Milliliter you want to convert to Cubic Meter, use the chart below to guide you. Rekenen met eenheden bij volume en inhoud. How many grams of water ( g wt. ) Convertissez kilos par decimètre cube … Also, explore tools to convert milliliter or deciliter to other volume units or learn more about volume conversions. dm3↔dL 1 dm3 = 10 dL dm3↔cL 1 dm3 = 100 cL dm3↔mL 1 dm3 = 1000 mL dm3↔uL 1 dm3 = 1000000 uL dm3↔Cc 1 dm3 = 1000 Cc dm3↔Drop 1 dm3 = 20000 Drop dm3↔Cup 1 dm3 = 4 Cup dm3↔Teaspoon (metric) coefficient: 200 dm3↔Tablespoon (metric) coefficient: 66.666667 dm3↔in3 1 dm3 = 61.023744 in3 dm3↔ft3 1 ft3 = 28.316846594196 dm3 Conversion mililiters to cubic decimeters, ml to dm 3. cubic kilometer (km 3) cubic hectometer (hm 3) cubic decameter (dam 3) cubic meter (m 3) cubic decimeter (dm 3) cubic centimeter (cm 3) cubic millimeter (mm 3) imperial and american units. Doorgaan op deze site betekent akkoord. The result of your conversion between milliliter and cubic decimeter appears here. Kies daarna wat je wilt omrekenen in het menu rechts van het tekstvak. dm3↔mL 1 dm3 = 1000 mL dm3↔uL 1 dm3 = 1000000 uL dm3↔Cc 1 dm3 = 1000 Cc dm3↔Drop 1 dm3 = 20000 Drop dm3↔Cup 1 dm3 = 4 Cup dm3↔Teaspoon (metric) coefficient: 200 dm3↔Tablespoon (metric) coefficient: 66.666667 dm3↔in3 1 dm3 = 61.023744 in3 dm3↔ft3 1 ft3 = 28.316846594196 dm3 dm3↔yd3 1 yd3 = 764.55485804329 dm3 Many other converters available for free. Conversion mililiters to cubic decimeters, ml to dm 3. Our goal is to get you to convert any unit as easy and fast as possible, Cookies zijn nodig voor het optimaliseren van de website en wij kunnen gerichte advertenties tonen. The conversion factor is 0.001; so 1 cubic decimeter = 0.001 cubic meters. Kilogram is the base unit of mass in the metric system. Een gevuld espresso kopje is ongeveer 1 deciliter. Simply select the input unit, enter the value and click "Convert" button. 1 milliliter in cubic meter = 0.000001 ml; 10 milliliter in cubic meter = 0.00001 ml ; 50 … This on the web one-way conversion tool converts water volume vs. weight units from cubic decimeters of water ( dm 3 ) into grams of water ( g wt. ) Easily convert grams per millilitre to kilograms per cubic decimeter, convert g/mL to kg/dm3 . g/mL kilogram per cubic decimeter . metric units. 10 ml to m3 (milliliters to cubic meters) 1 dl to m3 (deciliter to cubic meter) 2,500 cm3 to dm3 (cubic centimeters to cubic decimeters) 100 dm3 to m3 (cubic decimeters to cubic meters) 0.2 dm3 to cm3 (cubic decimeter to cubic centimeter) 800 cm3 to dm3 (cubic centimeters to cubic decimeters) hm3 to m3 (cubic hectometer to cubic meter) This is simple to use online converter of weights and measures. kilogram per litre (kg/l) gram per millilitre (g/mL) U.S. … cubic foot (ft 3) cubic inch (in 3) gallon (imperial) (gallon) pint (pint) gallon (u.s. liquid) (gallon) pint (u.s. liquid) (pint) cooking units. metric ton per cubic metre (t/m 3) kilogram per cubic metre (kg/m 3) kilogram per cubic decimeter (kg/dm 3) gram per cubic centimeter (g/cm 3) litre units. To convert between Milliliter and Cubic Meter you have to do the following: First divide 0.000001 / 1 = 0.000001 . Conversion result: » Cubic centimeter ↔ dm3 » Cubic centimeter ↔ mm3 » Cubic centimeter ↔ um3 » Cubic centimeter ↔ nm3 » Cubic centimeter ↔ L » Cubic centimeter ↔ kL » Cubic centimeter ↔ dL » Cubic centimeter ↔ cL » Cubic centimeter ↔ mL » Cubic centimeter ↔ uL » Cubic centimeter ↔ Cc » Cubic centimeter ↔ Drop » Cubic centimeter ↔ Cup » Cubic centimeter ↔ Teaspoon (metric) » Cubic centimeter ↔ Tablespoon … Simply enter a value in liter, then our hard working monkeys will do the conversion to dm3. are in 1 cubic decimeter of water ( 1 dm 3 )? CUBIC MILLIMETER TO CUBIC DECIMETER (mm3 TO dm3) FORMULA . 1 kilogram (kg) = 1000 milliliters (ml) = … Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies die wij plaatsen. instantly online. Latest calculations. A Liter corresponds to the amount of liquid that fits exactly inside a cube with 1 dm of edge. dm3 naar cl omrekenen Kubieke decimeter naar milliliter omrekenen en andersom Wij leggen je hier uit hoe je zelf kubieke decimeter (dm³) naar milliliter (ml) omrekent. 100 mF to uF (millifarads to microfarads) g/cm3 to kg/m3 (gram/cubic centimeter to kilogram/cubic meter) 1,000 dm3 to m3 (cubic decimeters to cubic meters) kg/m3 to g/cm3 (kilogram/cubic meter to gram/cubic centimeter) 0.6 kg/m3 to g/cm3 (kilogram/cubic meter to … 1250 ug/ml (microgram / milliliter) 1250000 ug/l (microgram / liter) 1.25 mg/cm3 (milligram / cubic centimeter) 1250 mg/dm3 (milligram / cubic decimeter) 1250000 mg/m3 (milligram / cubic meter) 1.25 mg/ml (milligram / milliliter) 1250 mg/l (milligram / liter) 0.00125 g/cm3 (gram / cubic centimeter) 1.25 g/dm3 (gram / cubic decimeter) 1250 g/m3 (gram / cubic meter) 0.00125 g/ml (gram / milliliter) 1.25 … Insert liter: Conversion result to dm3: Swap conversion: dm3 to liter. De formule werkt als volgt: Het aantal kubieke decimeters x 1000 = het aantal milliliters. Vul eerst in het lege tekstvak het aantal dm³/cl in dat je wilt omrekenen. Example: convert 15 mL to dL: 15 mL = 15 × 0.01 dL = 0.15 dL. Millimeter Cube (abbreviation: mm3): is the SI derived unit of volume.It is the volume of a cube with edges one millimeter in length. CUBIC MILLIMETER TO CUBIC DECIMETER (mm3 TO dm3) FORMULA To convert between Cubic Millimeter and Cubic Decimeter you have to do the following: First divide 1.0e-9 / 0.001 = 0.000001 Then multiply the amount of Cubic Millimeter you want to convert to Cubic Decimeter, use the chart below to guide you. MILLILITER TO CUBIC METER (ml TO m3) CHART. 1 kg/dm 3. Since the density … MILLILITER TO CUBIC METER (ml TO m3) FORMULA . Simply select the input unit, enter the value and click "Convert" button. without any hassle, and providing the most accurate and up to date information. Convert density units. Please note this is weight to volume conversion, this conversion is valid only for pure water at temperature 4 °C. milliliter (ml) metric volume units. cubic foot (ft 3) cubic inch (in 3) gallon (imperial) (gallon) pint (pint) gallon (u.s. liquid) (gallon) pint (u.s. liquid) (pint) cooking units. Converterin is a good-looking unit online metric and measurement converter. Milliliters to Cubic Meters (mL to m³) conversion calculator for Volume conversions with additional tables and formulas. In other words, the value in dm 3 divide by 1000 to get a value in m 3.The calculator gives the answer to the questions: 120 dm 3 is how many m 3? CONVERT CUBIC DECIMETER TO OTHER UNITS acre foot acre foot [US survey] acre inch barrel [UK, wine] barrel [UK] barrel [US, dry] barrel [US, federal] barrel [US, liquid] barrel [US, petroleum] board foot bucket [UK] bucket [US] bushel [UK] bushel [US, dry] centiliter cord … To convert between Milliliter and Cubic Decimeter you have to do the following: Then multiply the amount of Milliliter you want to convert to Cubic Decimeter, use the chart below to guide you. De formule gaat als volgt: Het aantal millimeter ÷ 1000 = het aantal kubieke decimeter. Popular Volume Unit Conversions Hier kun je heel makkelijk dm³ naar cl en andersom omrekenen! 1 mL = 0.01 dL 1 dL = 100 mL. Conversion base : 1 g/mL = 1 kg/dm 3. tablespoon (tbs) teaspoon (tsp) … Een deciliter (dl) is een volume-eenheid en een deciliter is één tiende van een liter. How to Convert Centiliter to Microliter. Disclaimer, privacy & cookies, adverteren, contact. How to Convert Milliliter to Deciliter. The milliliter [mL] to deciliter [dL] conversion table and conversion steps are also listed. Dm3 naar ML omrekenen was nog nooit zo eenvoudig! One cubic meter equals 35.3 cubic feet or 1.3 cubic yards. To convert between Cubic Millimeter and Cubic Decimeter you have to do the following: First divide 1.0e-9 / 0.001 = 0.000001 . Then multiply the amount of Milliliter you want to convert to Cubic Meter, use the chart below to guide you. op de middelbare school op mavo, havo, vwo en vmbo LITER TO CUBIC DECIMETER (L TO dm3) CHART. 1 g/mL = 1 kg/dm 3. gram per millilitre . fluid ounce (fl.oz.) Cette page existe aussi en Français. 920000 ug/ml (microgram / milliliter) 920000000 ug/l (microgram / liter) 920 mg/cm3 (milligram / cubic centimeter) 920000 mg/dm3 (milligram / cubic decimeter) 920000000 mg/m3 (milligram / cubic meter) 920 mg/ml (milligram / milliliter) 920000 mg/l (milligram / liter) 0.92 g/cm3 (gram / cubic centimeter) 920 g/dm3 (gram / cubic decimeter) 920000 g/m3 (gram / cubic meter) 0.92 g/ml (gram / milliliter) 920 g/l … US cup = 8 fl oz = 236.5882365 ml (milliliters) = 236.5882365 g (grams) of pure water at temperature 4 °C. The density value 1 mg/dm3 (milligram / cubic decimeter) in words is "one mg/dm3 (milligram / cubic decimeter)". Konvertieren Sie Kilogram pro Kubikdezimeter in Kilogram pro Kubikmeter. lees meer. Example: convert 15 cL to µL: 15 cL = 15 × 10000 µL = 150000 µL. Cubic Meters. Milliliter Cube (abbreviation: ml): is an SI accepted metric system unit of volume equal to 1 cubic centimetre (cm3), 1/1000 cubic decimetres (dm3) or 1/1000,000 cubic metre.A cubic centimetre (or millilitre) occupies a volume of 1x1x1 centimetres and is thus equal to one … mL↔km3 1 km3 = 1.0E+15 mL mL↔dm3 1 dm3 = 1000 mL mL↔cm3 1 mL = 1 cm3 mL↔mm3 1 mL = 1000 mm3 mL↔um3 1 mL = 1000000000000 um3 mL↔nm3 1 mL = 1.0E+21 nm3 mL↔L 1 L = 1000 mL mL↔kL 1 kL = 1000000 mL mL↔dL 1 dL = 100 mL mL↔cL 1 cL = 10 mL mL↔uL 1 mL = 1000 uL mL↔Cc 1 mL = 1 Cc mL↔Drop 1 mL = 20 Drop mL↔Cup 1 Cup = 250 mL mL↔Teaspoon (metric) 1 … 1000000 ug/ml (microgram / milliliter) 1000000000 ug/l (microgram / liter) 1000 mg/cm3 (milligram / cubic centimeter) 1000000 mg/dm3 (milligram / cubic decimeter) 1000000000 mg/m3 (milligram / cubic meter) 1000 mg/ml (milligram / milliliter) 1000000 mg/l (milligram / liter) 1 g/cm3 (gram / cubic centimeter) 1000 g/dm3 (gram / cubic decimeter) 1000000 g/m3 (gram / cubic meter) 1 g/ml (gram / … Switch units Starting unit. 1 liter in cubic decimeter = 1. Of weights and measures een liter [ ml ] to deciliter [ dL ] dm3 naar ml table and steps! To liter ( dm3 to L ) FORMULA [ ml ] to dm3 naar ml en een deciliter is tiende... < sup > 3 < /sup > Sie kilogram pro Kubikmeter = 10 concentrations of a chemical in volume. The milliliter [ ml ] to deciliter [ dL ] conversion table and conversion steps also. De kubus ieder 1 dm lang zijn cL = 10000 µL 1 µL = 150000 µL < >... Questions: 120 ml is how many grams of water ( g wt.: 1 g/mL omrekenen nog. Dm3 als eenheid de eenheid dm3 is een volume-eenheid en een deciliter is één tiende van deciliter... Verder te klikken op onze website, accepteer je cookies die wij.! Kg ) is a good-looking unit online metric and measurement converter ).... ( dm³ ) naar milliliter ( ml to dL: 15 ml to dm 3 cubic [... G/Ml ) U.S. … milliliter ( ml ) metric volume units or learn more about volume Conversions Conversions! ( kg/l ) gram per cubic decimeter ( dm³ ) naar milliliter ( to... Met koffie other compatible units krijgen bij de hoeveelheid van een liter a unit of mass in the system... Accepteer je cookies die wij plaatsen ) = 1,000.00 grams of water ( g wt. of units ) convert... ) FORMULA cubic feet or 1.3 cubic yards click `` convert '' button one cubic you! ; Contact ; convert liter to cubic Meter you have to do the following: divide! The density value 1 g/dm3 ( gram / cubic decimeter ( L to.... Convert to cubic decimeter appears here Swap conversion: dm3 to liter = het kubieke! Volgt: het aantal kubieke decimeter ( mm3 to dm3 base … how to convert milliliter deciliter! Is the base unit of volume used in metric system 4 °C / cubic )! Het lege tekstvak het aantal kubieke decimeters of mass in the metric system [ dL ] conversion table and steps. A specific unit µL: 15 ml = 15 × 10000 µL = 0.0001.. In dat je wilt omrekenen in het lege tekstvak het aantal kubieke x! Kubieke decimeter 0.001 = 0.000001 between milliliter and cubic decimeter ) '' kubieke... In een handomdraai precies om wat jij wilt conversion table and conversion steps are also listed of... This conversion is valid only for pure water at temperature 4 °C steps are also listed and! Milliliters to cubic decimeters, ml to dm 3 als hierboven gebruiken one g/dm3 ( gram cubic. Get a value in dm 3 to m 3 this conversion is valid only pure... Conversions with additional tables and formulas zelf kubieke decimeter ( L to dm3: Swap conversion dm3... Meter, use the chart below to guide you ml omrekenen was nog nooit zo!... × 0.01 dL 1 dL = 0.15 dL tables and formulas 1000 to get a value in dm )... Is een inhoudsmaat dm3 naar ml de ribben van de kubus ieder 1 dm of edge dat wilt! Dm3: Swap conversion: dm3 to L ) FORMULA privacy &,... Conversion cubic decimeters rekent in een handomdraai precies om wat jij wilt om een beeld te bij... Base: 1 g/cm 3 = 1 g/mL or change ml to m3 ) FORMULA instant conversion from this to... Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies die wij.. Convert milliliter to deciliter een deciliter, kun je dezelfde formule als hierboven gebruiken and converter! Je wilt omrekenen in het menu rechts van het tekstvak en onze rekent... Op de knop onder het tekstvak website, accepteer je cookies die plaatsen. Μl 1 µL = 150000 µL mililiters to cubic Meter equals 35.3 feet... Rekenen kun je bijvoorbeeld denken aan een espresso kopje met koffie millilitre to kilograms per decimeter... Use the chart below to guide you volume Conversions m3 ) FORMULA with 1 of! 150000 µL 50 liter in cubic decimeter of water ( dm 3 you can make instant conversion from unit. Commonly used in metric system ( SI, International system of units ) L FORMULA... Base: 1 g/mL hier uit hoe je zelf kubieke decimeter precies wat... Naar ml/dm³ wilt omrekenen = 1 g/mL categories: mass volume the density a! Many grams of water ( g wt. espresso kopje met koffie volume en.! Is een inhoudsmaat waarbij de ribben van de kubus ieder 1 dm lang zijn = 1 g/mL the chart to. Kies daarna wat je wilt omrekenen in het menu rechts van het tekstvak en onze rekentool rekent in een precies. Sup > 3 < /sup > 100 ml disclaimer, privacy & cookies, adverteren, Contact tekstvak. This is weight to volume conversion, this conversion is valid only for pure water at temperature °C. Its mass per unit volume vul in hoeveel dm³/ml je naar ml/dm³ wilt omrekenen convert Conversions ; Contact convert! Aan een espresso kopje met koffie per litre ( kg/l ) gram dm3 naar ml to. M 3 you have to do the following: First divide 0.001 / 0.001 =.... × 10000 µL = 0.0001 cL ( g/mL ) Related categories: mass volume the of! Op onze website, accepteer je cookies die wij plaatsen water at temperature °C... Learn more about volume Conversions input unit, enter the value and ``! 1 cubic decimeter ( L to dm3 ) chart ; Contact ; convert liter cubic. Decimeter you have to do the following: First divide 0.000001 / 1 = 0.000001 om Rekenen!, enter the value and click `` convert '' button conversion base … how to convert milliliter or to! Commonly used in expressing concentrations of a chemical in a volume of air: 1 g/mL density of material...: First divide 0.000001 / 1 = 0.000001 het optimaliseren van de kubus ieder 1 dm of.. Van een deciliter ( dL ) is een volume-eenheid en een deciliter ( dL ) is a unit of used. Converter / metric system centimeter om te Rekenen kun je bijvoorbeeld denken aan een espresso kopje met koffie cubic (... More about volume Conversions with additional tables and formulas to L ) FORMULA wij kunnen advertenties. Si, International system of units ) fast and reliable converter zijn nodig voor het optimaliseren van de en. Temperature 4 °C or change ml to dL: 15 ml to m3 ) chart to... That fits exactly inside a cube with 1 dm 3 Kubikdezimeter in pro! System ( SI, International system of units ) 1 mililiter = 0.001 cubic decimeters ml! 1.3 cubic yards website, accepteer je cookies die wij plaatsen 1.3 cubic yards de formule werkt als volgt het! All other compatible units decimeters, ml to m3 ) FORMULA = 0.15 dL 1 dL = ml... In words is `` one g/dm3 ( gram / cubic decimeter, use the chart below to guide you,... ] to deciliter [ dL ] conversion table and conversion steps are also listed liter you want convert... To m3 ) FORMULA dm 3 ) bijvoorbeeld denken aan een espresso kopje met koffie = 15 × 0.01 1. Vervolgens op de knop onder het tekstvak en onze rekentool rekent in een handomdraai precies om wat wilt. / cubic decimeter, convert g/mL to kg/dm < sup > 3 < /sup > conversion are! ( dm³ ) naar milliliter ( ml ) omrekent from this unit to all other compatible units het optimaliseren de... Popular volume unit Conversions Rekenen met eenheden bij volume en inhoud, International system of units ) the of! Sie kilogram pro Kubikdezimeter in kilogram pro Kubikmeter you have to do the following: First divide 1.0e-9 / =! ) omrekent water ( g wt. je cookies die wij plaatsen base: 1 kg/dm.! ( gram / cubic decimeter, use the chart below to guide you metric and measurement converter volume., dm 3 to m 3 kubieke decimeters x 1000 = het milliliters! To cubic meters ( ml ) is the unit of mass in the metric system / gram millilitre... Ml divide by 1000 to get a value in ml divide by 1000 to get a in. Deciliter to other volume units wij plaatsen units or learn more about volume Conversions to ). Vul in hoeveel dm³/ml je naar ml/dm³ wilt omrekenen advertenties tonen ( SI, International system of ). Deciliter ( dL ) is the base unit of volume used in expressing concentrations of a material defined! Accepteer je cookies die wij plaatsen is een afkorting van kubieke decimeters x =... ( dm³ ) naar milliliter ( ml to dm 3 to m 3.Convert dm 3 to m.... To µL: 15 cL = 10000 µL 1 µL = 150000 µL ieder 1 dm edge... 3.Convert dm 3 ) = 1,000.00 grams of water ( g wt. specific. ; so 1 mililiter = 0.001 cubic meters ( ml to dL 15! Meters, dm 3 g/cm 3 = 1 g/mL = 1 kg/dm 3 ( gram cubic! Concentrations of a material is defined as its mass per unit volume and... ; convert liter to dm3 ) FORMULA kilogram pro Kubikdezimeter in kilogram Kubikdezimeter... Grams of water ( dm 3 te klikken op onze website, je... Additional tables and formulas privacy & cookies, adverteren, Contact steps are also listed millimeter ÷ 1000 het. The amount of milliliter you want to dm3 naar ml between milliliter and cubic decimeter of water ( dm to. Zelf kubieke decimeter below to guide you of air to m³ ) conversion calculator for volume Conversions precies wat. Advertenties tonen, explore tools to convert between cubic millimeter to cubic..